1055bg Русе-Силистра

СпиркаПристигаТръгва 
Русе - Автогара Юг    9.30  
Сливо поле  9.58  9.59  2.00лв.
р. Бабово  10.10  10.11  3.00лв.
р. Бръшлен  10.17  10.18  4.00лв.
Нова Черна  10.28  10.29  5.00лв.
Автогара Тутракан  10.45  10.55  6.00лв
Търновци  11.10  11.11  6.00лв.
Богданци  11.19  11.20  6.00лв.
р. Зафирово  11.29  11.30  6.00лв.
Коларово  11.32  11.33  6.00лв.
р. Нова Попина  11.40  11.41  6.00лв.
р. Ситово  11.46  11.47  6.00лв.
р. Сребърна  11.57  11.58  6.00лв.
Айдемир  12.09  12.10  6.00лв.
Автогара Силистра  12.20    6.00лв.

Печат