АВТОГАРА ТУТРАКАН  Резултат с изображение за phones symbol(+359)897 558 533; (+359)866 63636

avtogara1

1355bg Русе-Силистра

СпиркаПристигаТръгваЦена
Русе - Автогара Юг    12.30  
Сливо поле  12.58  12.59  2.00лв.
р. Бабово  13.10  13.11  3.00лв.
р. Бръшлен  13.17  13.18  4.00лв.
Нова Черна  13.28  13.29  5.00лв.
Автогара Тутракан  13.45  13.55  6.00лв.
Търновци  14.10  14.11  6.00лв.
Богданци  14.19  14.20  7.00лв.
р. Зафирово  14.29  14.30  7.00лв.
Коларово  14.32  14.33  7.00лв.
р. Нова Попина  14.40  14.41  7.00лв.
р. Ситово  14.46  14.47  7.00лв.
р. Сребърна  14.57  14.58  7.00лв.
Айдемир  15.09  15.10  7.00лв.
Автогара Силистра  15.20    7.00лв.

Печат